စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

သတ်မှတ်ချက်များ

ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သည် TTAS Co.,LTD မှ လုပ်ကိုင်ရေးဆွဲထားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ကုမ္ပဏီ၏ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာပြီး သဘောတူလက်ခံမှသာ ၎င်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။

ငြင်းဆိုချက် ၊ တာဝန်ယူမှု အကန့်အသတ်

ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များသည် “ဤကဲ့သို့” သဘောသာ ဆောင်ပါတယ် ။ TTAS အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို သီးခြားရည်ရွယ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော တိကျမှု ၊ သပ်ရပ်မှု ၊ ပြည့်စုံမှု နှင့် ဆီလျော်မှု စသည်များရဲ့ အာမခံချက် ( သို့မဟုတ် ) မည်သည့်သဘောကိုမျှ မဆောင်ပါ ။ TTAS ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ််ရှိ မည်သည့်အမှားအယွင်းများ နှင့် ပျက်ကွက်မှုများသည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်သုံးရာတွင် ဖြစ်လာသော မည်သည့် အချက်အလက်ကိုမဆို ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် ဤအပိုဒ်သည်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိသာအကျုံးဝင်သည်။

TTAS သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပါ အကြောင်းအရာများကို ‌အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သလို မည်သည့် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းများမရှိဘဲ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်လာသော ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် TTAS မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ ။

မူပိုင်ခွင့် / ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ဆိုင်မှု

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစာသား၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ကာတွန်း၊ ဗီဒီယိုများ၊ အသံနှင့်အခြားပစ္စည်းများအပါအ၀င် ပါ၀င်သည့်အရာအားလုံးသည် TTAS ၏ မူပိုင်ခွင့်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ အကြောင်းအရာများကို သင်၏ ကိုယ်ပိုင် အသုံးပြုရန်အတွက်သာ သုံးနိုင်သည် ။ TTAS ၏ ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာ မရဘဲ မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မဆို ၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေ နှင့်ဖြစ်စေ ၎င်းကို ပုံစံတူ ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုရပါ ။ TTAS အမည်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များသည် TTAS ၏ မူပိုင် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ Toyota အမှတ်တံဆိပ်များကို သုံးရန်အတွက် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း ၊ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။ အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်များ၏အမည်များဖြစ်သည်။

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုရယူခြင်း

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုရရှိသည့်အခါ ၎င်းကိုအသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ပြီး လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိရရှိရန်နှင့်တရားဝင်၍ မျှတသောနည်းလမ်းဖြင့်ရယူနိုင် သည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်း

၁) ရည်ရွယ်ချက်အတွင်းအသုံးပြုမှုများ၏ အသုံးဝင်မှုများ 

ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ရာဖောက်သည်ထံမှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အထက်ဖော်ပြပါအပိုဒ်-၁ အရရရှိသော မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှ အသုံးမပြုပါ။ ကုမ္ပဏီရရှိသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရမည်။

၁.၁ ကုမ္ပဏီမှပေးသောမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုနှင့်မဆိုစီးပွားဖြစ်ပုံစံဖြင့်မိတ်ဆက်သောအခါ

၁.၂ မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆို စီစဉ်ရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ကုမ္ပဏီအားစွမ်းဆောင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် မေးခွန်းလွှာဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ( သို့မဟုတ် ) ဖောက်သည်များ ကျေနပ်မှုတိုးတက်စေရန် မည်သည့်အစီအမံကိုမဆိုလေ့လာခြင်း

၁.၃ ၀န်ဆောင်မှုခံယူသူ မည်သူမဆိုထံမှရရှိသောစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအား တုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သောအရာမှန်သမျှကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ၊

၁.၄ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များရရှိသည့်အခါဖော်ထုတ်ထားသည့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်

၁.၅ သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါ ပြဌာန်းချက်များကိုလိုက်နာရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်အစိုးရအကြောင်းကြားစာနှင့် /သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုမဆိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။

၂) မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမဆိုပေးအပ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါအပိုဒ်-၁ အရရရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့သက်ဆိုင်ရာဖောက်သည်ထံမှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲမည်သည့်အခါမျှမပေးရ။ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအပိုဒ်-၂ တွင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကန်ထရိုက်တာများအားမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမဆို၎င်း၏အသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ ပေးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုကိစ္စမျိုးတွင် ကုမ္ပဏီသည်သက်ဆိုင်ရာကန်ထရိုက်တာအားသက်ဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက် အလက်များကိုသင့်လျော်သောပုံစံဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်တောင်းဆိုရမည်။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကန်ထရိုက်တာများအသုံးပြုမှုကို သင့်တော်သောပုံစံဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည် ။

၃) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင့်တော်သောထိန်းချုပ်မှု

ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပေါက်ကြားခြင်းစသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုသင့်တော်သောနည်းလမ်းဖြ်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။ မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမဆို ကိုင်တွယ်သင့်သည့်၀န်ထမ်းများအား ပုံမှန်သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများအား တိုးမြှင့်ခြင်း ။